Akdenizin 3. Büyük Adasının Kıbrıs Olduğunu Biliyormuydunuz ?

Türkiye’nin güneyinde bulunan Kıbrıs adasının, Türkiye’ye uzaklığı Anamur Burnundan 65 km’dir. Yüzölçümü 9.251 km2 dir. 
Sicilya ve Sardunya adalarından sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs’tır. Suriye'ye 100, Mısır’a 370, Rodos’ 400 ve Yunanistan sahillerine 800 km. uzaklıkta bulunmaktadır. 782 km. uzunluğundaki sahillerinin girintili çıkıntılı olması özelliğine sahip Kıbrıs, 35° kuzey paraleli ve 35° doğu meridyeni üzerinde yer alır. 

Kıbrıs yapı ve yeryüzü şekilleri itibariyle Anadolu'nun güneyindeki Toros dağları ile bütün kabul edilir. Hatay'daki dağ ve ovalar 130 km. güneybatıda, Kıbrıs'ta deniz seviyesi üzerine çıkarak aynı vasıflarla devam etmektedir. Derinliği birkaç yüz metrelik bir denizaltı platformu ile Anadolu'ya bağlı olan adanın temeli, batıda ve güneyde 2.000 metreden daha derin denizaltı çukurları tarafından çevrilmiştir. Kuzeyde denize paralel uzanan Beşparmak dağları ile adanın büyük kısmını kaplayan ve en yüksek noktasının bulunduğu güneydeki Karlı Dağdır (1952m). Adanın kuzeydoğunda Karpaz yarımadası yer alır. Adanın güney ve doğu kıyılarında gölleri vardır.

İklim olarak da Akdeniz iklim şartları şeklinde Türkiye ile benzerlik göstermektedir. Akdeniz Bölgesi'ne has iklim kuşağında yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü bakımından da Toroslarla benzerlik arz etmektedir.

803.147 nüfus dağılımına sahip olan Kıbrıs’ın, nüfusunun yaklaşık % 77 sini Rumlar , % 22 sini Türkler oluşturmaktadır. Ada da ayrıca çok az sayıda İngiliz ve Ermeni toplulukları bulunmaktadır.

Kısa Bilgiler :
K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuruluş tarihi: 15 Kasım 1983
Başkenti: Lefkoşa
Cumhurbaşkanı: Derviş Eroğlu
Nufusu: 803.147 
Resmi dili: Türkçe
Para birimi: Türk Lirası
Elektrik akımı: 220 / 240 volt A/C
Telefon kodu: +90 392